Joy House Cafe
#Café/Dessert
35 - 45 phút
Miễn phí ship
Đặt món
Giảm 40%
Hạn sử dụng: 31/10/2018
LIXIJOY
Sao Chép
Áp dụng cho mọi đơn hàng
Milk Tea
Sữa tươi trân châu đường nâu
49.000đ
Trà sữa Matcha Joy House
Joy House Matcha Milk Tea
49.000đ
Trà sữa Olong Joy House
Joy House Olong Milk Tea
44.000đ
Trà sữa truyền thống Joy House
Joy House Milk Tea
39.000đ
Tea - Trà
Joy House macchiato
Trà đen váng sữa
49.000đ
Matcha latte nóng
59.000đ
Matcha latte đá
59.000đ
Trà chanh
30.000đ
Trà đào cam sả
49.000đ
Traditional coffee
Cà phê sữa đá truyền thống
34.000đ
Cà phê đen đá truyền thống
29.000đ
Italian coffee
Americano nóng
45.000đ
Americano đá
45.000đ
Cappuccino nóng
55.000đ
Cappuccino đá
55.000đ
Caramel macchiato nóng
59.000đ
Caramel macchiato đá
59.000đ
Espresso nóng
45.000đ
Espresso đá
45.000đ
Hot chocolate
55.000đ
Latte nóng
55.000đ
Latte đá
55.000đ
Mocha nóng
59.000đ
Mocha đá
59.000đ
Blend - Đá xay
Cappuccino kem đá xay
55.000đ
Caramel kem đá xay
55.000đ
Matcha kem đá xay
59.000đ
Mocha kem đá xay
55.000đ
Oreo Cookies kem đá xay
55.000đ
Socola kem đá xay
55.000đ
Fruit smoothies
Blueberry smoothie
Sinh tố việt quất
55.000đ
Nước ép táo và ổi
55.000đ
Raspberry smoothie
Sinh tố phúc bồn tử
55.000đ
Mojito & soda
Blue me away soda
45.000đ
Blueberry mojito
Việt quất mojito
50.000đ
Cam tươi
60.000đ
Chanh tuyết
45.000đ
Raspberry mojito
Phúc bồn tử mojito
50.000đ